Gezocht: stakeholder-management tool die ons altijd actueel inzicht geeft

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 16 maart 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotproject + opschaling bij succes

Share challenge

Pilotproject + opschaling bij succes

deadline verlopen

Als organisatie willen we graag weten wat onze stakeholders bezighoudt en drijft. Onze belangrijkste stakeholders zijn vooralsnog onze klanten (veelal Europese retailers, foodservice bedrijven), lokale, nationale en Europese overheden, leveranciers, en andere vergelijkbare marktpartijen. Momenteel is het in kaart brengen van de drijfveren van onze stakeholders een handmatig proces waarbij veel kanalen (websites, jaarverslagen, andere informatiebronnen) worden afgezocht voor de informatie. Dat kost veel tijd en geld, en daarom is het vaak een proces dat we maar een keer in de zoveel jaar uitvoeren, en vaak door een externe partij (dit geldt in ieder geval voor een MKB bedrijf). Deze informatie zouden wij echter graag actueel willen hebben, want het kan jaarlijks wijzigen.

 

 

Met name op het gebied van duurzaamheid is dit van groot belang; wat zijn – per stakeholder - de eisen, wensen, wetgeving en innovatierichtingen op het gebied van sociaal/milieu/bedrijfseconomisch perspectief. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan eisen op het gebied van sociale omstandigheden bij de teelt, maar ook bijvoorbeeld ambities op het gebied van recyclebare verpakkingen. Of: hoe kunnen we op overlappende onderwerpen samenwerken en stappen maken naar een mooie en gezonde toekomst voor iedereen. 

 

 

Een materialiteitsmatrix is daarin het uiteindelijke doel; want daarin wordt geplot wat het belang van een bepaald thema is voor ons (Best Fresh) (horizontale as), maar ook wat het belang is van een bepaald thema van onze stakeholders (verticale as). Hoe hoger rechts bovenin de matrix hoe belangrijker een thema is (toelichting materialiteitsmatrix). Een van de voorbeelden van initiatieven die op die manier zijn ontstaan, is door ons met Yex en FV SeleQt aan te sluiten bij SIFAV. Dat is een sector overstijgend convenant waar concreet wordt toegewerkt naar duurzame sourcing in zogenoemde hoog-risicolanden; wij vonden dit een heel belangrijk onderwerp maar ook door toenemende klantwensen en overheidsontwikkelingen, was de noodzaak om het SIFAV convenant te tekenen nog duidelijker. 

 

 

Zie hieronder het voorbeeld van de materiality assessment van Unilever:

Ons uiteindelijke doel = breed gedragen impact maken. Hebben jullie dé oplossing om ons het inzicht te geven om dat samen met onze stakeholders te bereiken? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 


Over Best Fresh

Verse groenten en fruit staan voor smaakvol, gezond, gevarieerd en verantwoord eten. In deze markt heeft Best Fresh sinds 1928 kennis en kunde opgebouwd en gedurfd en ambitieus ondernemerschap getoond. Wij zijn een groeiend collectief van toonaangevende productspecialisten en betrouwbare merken. Met onze service verlenende handelsbedrijven en logistieke specialisten bieden wij een totaaloplossing voor onze partners in de keten ‘van bodem tot bord’. Onze bedrijven kenmerken zich door een gezamenlijke mentaliteit: kwaliteit bieden in producten, diensten en concepten en tegelijkertijd blijven innoveren én inspireren.

 

Best Fresh heeft duurzaamheid als speerpunt. Wij willen waarde creëren voor huidige én toekomstige generaties. Dit doen we door betrokken te zijn bij de gehele keten en duurzaamheid te verankeren in onze bedrijven. Ons duurzaamheidsbeleid rust op drie pijlers: Verantwoord Ketenbeheer, Goed Werkgeverschap en Duurzame Bedrijfsvoering. Ook zijn samenwerkingsverbanden hierin voor ons van groot belang; door de handen ineen te slaan komen we verder en maken we meer impact. 

 

Waar zijn we naar op zoek?
De ideale situatie zou een tool zijn waarin de (duurzame) ambities van onze stakeholders worden gesignaleerd. Op basis van de stakeholders die we invoeren, komt de informatie naar boven. Vervolgens zou het helemaal perfect zijn als dit automatisch wordt bijgewerkt als zich wijzigingen voor doen & dat eventuele kansen voor samenwerking automatisch worden gesignaleerd. Op die manier zijn we altijd op de hoogte van de wensen en verwachtingen van onze stakeholders en kunnen we daar als bedrijf op acteren. 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek? 
Een adviesrapport waarin de stakeholders perspectieven van dat moment staan uitgewerkt. 

 

 

Wat is er te winnen?

 • Kans op een testomgeving.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Denkkracht vanuit een bedrijf, met kennis van MVO en stakeholder management 

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • Kunnen demonstreren van een werkend product op hoofdlijnen. 
 • In staat om binnen 6 maanden een project te starten.
 • Schaalbaar voor andere bedrijven en er moet duidelijk een bredere vraag zijn naar jullie oplossing dan voor ons bedrijf alleen.

 

 

Jullie inzending (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Ga daarbij in op de ondersteuningsbehoefte, de benodigde toegang/materialen/data en het financiële voorstel voor de pilot en bij succes voor de lange termijn.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van de startup/het team dat de pilot wil gaan realiseren.


Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.


De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

Timeline

 • 20 januari 2020 Lancering challenge
 • Maandag 16 maart 2020 17:00: Deadline challenge
 • Donderdag 2 april 2020 Bekendmaking geselecteerden en wildcards voor Matchmaking Event
 • Donderdag 16 april 2020: Matchmaking Event: live-pitch/ kennismakingsgesprek
Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.

Maud Vastbinder 23-01-2020reageer
Goedemiddag. Hebben jullie al eens gehoord van de CO2-Prestatieladder? Een CO2-managementsysteem voor bedrijven om een ambitieus CO2-beleid te implementeren (en te halen!). Voordeel van dit managementsysteem is dat het jaarlijks geaudit wordt door een onafhankelijke Certificerende Instelling (zoals Kiwa, TUV). Dus de controle is geborgd. Elke certificaathouder heeft inzicht in de uitstoot, ambitieuze reductiedoelstellingen, moet hierover communiceren en transparant zijn en moet samenwerken in de keten. Deze eisen komen op alle niveaus van de ladder terug. Het verschil in de niveaus (niveau 1 t/m 5) is dat tot en met niveau 3 gaat het alleen om de eigen uitstoot (van het bedrijf) en vanaf niveau 4 wordt ook de sector en keten meegenomen. Zie voor een snelle uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=wsqK-mgILmU&t=3s Het instrument wordt door 150 aanbestedende diensten (met name publieke) ingezet als aanbestedingsinstrument: ze belonen bedrijven met een certificaat. Duurzaamheid wordt dus rechtstreeks beloond. Zie voor een korte uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=mUaYgY-_EWo Dit instrument heeft zo te lezen heel veel raakvlakken met jullie vraagstuk: zelf certificeren en als inkoopinstrument om jullie leveranciers te stimuleren. Mochten jullie meer informatie willen dan hoor ik dat graag. Maud van SKAO

Best Fresh 24-01-2020reageer
Beste Maud, Dank voor je antwoord en je suggestie! Ik ben zeker bekend met de CO2-prestatieladder, maar dat is niet helemaal wat we met deze challenge pogen te bereiken. We zijn nu meer op zoek naar een tool die actief de wensen/eisen/et cetera van onze stakeholders in kaart brengen. Evengoed is het wel een leuke suggestie, hartelijk bedankt daarvoor! Groeten, Emma

Francois LeGuillou 29-01-2020reageer
Hi Emma, Could you please provide a description of your various stakeholders ? Thank you, Francois

Best Fresh 29-01-2020reageer
Hi Francois, Currently our main stakeholders are: our customers (mostly European retailers, food service companies), local, national and European governments, suppliers/producers, and other comparable market parties.

Frank Korf 11-02-2020reageer
Hi Emma (of een collega van Emma), Zijn de thema's zoals afgebeeld vooraf gedefinieerd, als in hebben jullie een lijst aan thema's welke jullie in de gaten houden of veranderd deze lijst per stakeholder?

Best Fresh 11-02-2020reageer
Hoi Frank! De thema's zijn in grote lijnen te definiëren van te voren, maar het zal ook per stakeholder veranderen. De tool zou ook in staat moeten zijn om de nieuwe / aanvullende thema's aan te kaarten. dank voor je vraag! groeten, Emma

Robert Hopman 12-02-2020reageer
Beste Francois, als ik het goed lees, willen jullie een werkend product voor niks?

Robert Hopman 12-02-2020reageer
Herstel (want ik kan niet editen...) : Goedemiddag Best Fresh, als ik het goed lees, willen jullie een werkend product voor niks?

Best Fresh 12-02-2020reageer
Goedemiddag Robert. Nee hoor, dat is niet zo. We hebben voor een mooie oplossing zeker iets over, maar hebben besloten hier van tevoren geen bedrag voor te noteren. Dus het is niet zo kort door de bocht als jij schetst. Maar evengoed bedankt voor het navragen! Fijne dag en hartelijke groet, Emma

Erik Jager 03-03-2020reageer
Goedemiddag Best Fresh, Hartelijk dank voor de briefing. Ik heb hem doorgenomen en probeer hem hierbij kort en krachtig samen te vatten. Als ik het goed begrijp zijn jullie op zoek naar een tool die overzichtelijk (zoals weergegeven in de afbeelding van de breefing) per stakeholder actueel inzicht geeft in het belang van specifieke thema's bij de stakeholder en de organisatie waar de stakeholder werkt?

Erik Jager 05-03-2020reageer
Goedemiddag, Is iemand in staat mijn laatste vraag te beantwoorden?

Best Fresh 06-03-2020reageer
Goedemorgen Erik, excuses voor het late antwoord op jouw vraag. Hierbij alsnog. Het eerste gedeelte van jouw samenvatting klopt: "een tool die overzichtelijk (zoals weergegeven in de afbeelding van de breefing) per stakeholder actueel inzicht geeft in het belang van specifieke thema's bij de stakeholder." Zie hieronder ook nog een stukje uit de challenge waardoor het misschien nog iets duidelijker wordt. De ideale situatie zou een tool zijn waarin de (duurzame) ambities van onze stakeholders worden gesignaleerd. Op basis van de stakeholders die we invoeren, komt de informatie naar boven. Vervolgens zou het helemaal perfect zijn als dit automatisch wordt bijgewerkt als zich wijzigingen voor doen & dat eventuele kansen voor samenwerking automatisch worden gesignaleerd. Op die manier zijn we altijd op de hoogte van de wensen en verwachtingen van onze stakeholders en kunnen we daar als bedrijf op acteren. Hopelijk heb ik je hiermee antwoord gegeven op je vraag; laat het vooral weten als er nog aanvullende eisen zijn. Groeten en fijne dag, Emma

Monique Custers 01-04-2020reageer
Hallo Best Fresh, is de challenge gesloten of extended ivm de omstandigheden?

Best Fresh 01-04-2020reageer
Beste Monique, De challenge is inderdaad gesloten. Dankjewel voor je vraag. Groeten, Emma

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!