Privacy Statement

De HortiHeroes Hub (https://hortiheroes.starthubs.co) en alle challenges die daarop geplaatst zijn worden volledig gefaciliteerd door StartHubs. Op het gebruik van de website, het aanmaken en gebruiken van een account en het deelnemen aan challenges zijn de voorwaarden en privacy statement van StartHubs van toepassing. 


StartHubs is een online platform van Incredible Crowds B.V. Met StartHubs wordt tevens Incredible Crowds B.V. (en vice versa) bedoeld. 

Algemeen
Incredible Crowds respecteert de privacy van Deelnemers. Incredible Crowds erkent de behoefte van een goede controle over persoonsgegevens die via StartHubs bekend zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de geldende wetgeving. Met ‘persoonsgegevens’ wordt in dit privacy statement bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in dit privacy statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruikersvoorwaarden van StartHubs. 

Gebruik van persoonsgegevens
Om deel te kunnen nemen aan Challenges op StartHubs, dient men een gratis Account aan te maken op de website www.StartHubs.co. Wanneer hij/zij een dergelijk Account aanmaakt, dient hij/zij bepaalde informatie in te vullen. Niet alle gegevens dient men verplicht te verstrekken, alleen naam en achternaam en e-mailadres bij het aanmaken van een account. Bij deelname aan Challenges dient men gegevens zoals telefoonnummer en bedrijfsgegevens te verstrekken. Mocht men gegevens willen wijzigen, dan kan dat uiteraard via zijn/haar eigen Account. StartHubs slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het Account. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en het verloop van de Challenges en voor interne bedrijfsvoering. StartHubs kan de gegevens gebruiken om met de deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van StartHubs. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is alleen toegestaan als:
- dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en/of
- er een gerechtvaardigd of vitaal belang voor een dergelijke verstrekking bestaat en/of
- de Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven en/of
- er een wettelijke verplichting tot verstrekking geldt en/of
- er een contractuele verplichting tot verstrekking geldt en/of
- er een publieke verplichting (publieke taak) tot verstrekking bestaat.


Bij deelname aan een Challenge en/of Open Call zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens zichtbaar voor de opdrachtgever (Organisatie). Deelnemer geeft door deelname aan een Challenge en/of Open Call toestemming aan de Organisatie om zijn bedrijfs- en persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken met als doel het verkennen van een mogelijke samenwerking in de vorm van een project, opdracht, subsidie of investering. StartHubs zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden (derden). Bij deelname aan een Challenge gaat Deelnemer expliciet akkoord met het verstrekken en de verwerking van zijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

Bedrijfsgegevens
Na inschrijving, deelname aan een Challenge, of een Open Call, komen de bedrijfsgegevens van Deelnemer ook in een centrale database terecht die door de deelnemende Organisaties kan worden ingezien en doorzocht. Het betreft hier uitsluitend de bedrijfsgegevens en niet de persoonsgegevens. De bedrijfsgegevens zijn dus ook zichtbaar voor andere derden dan de Organisatie (zoals incubators en accelerators).

Berichtgeving
Nadat men als Deelnemer een Account heeft aangemaakt, wordt hij/zij d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe Challenges en deadlines van lopende Challenges. Uiteraard zal StartHubs Deelnemers niet lastigvallen met spam. StartHubs is niet verantwoordelijk wanneer deze nieuwsbrieven niet (goed) aankomen en/of in eventuele spammappen terecht komen. Daarnaast hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om Deelnemers extra te informeren via StartHubs d.m.v. het versturen van ‘updates’ en ‘persoonlijke berichten’ m.b.t. hun Challenge(s) of het vervolg op hun Challenge(s). ‘Updates’ of ‘persoonlijke berichten’ kunnen belangrijke informatie bevatten m.b.t. een lopende Challenge of juist over het vervolg van een Challenge, zoals een prijsuitreiking of brainstormsessie. Men kan zich te allen tijde via zijn/haar Account afmelden voor nieuwsbrieven en updates. Overige communicatie bestaat uit ontvangstbevestigingen van inzendingen, bekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor een finale en/of een ander vervolg op de Challenge. Als Deelnemer is men niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan. 

Derden
Het kan voorkomen dat men als Deelnemer gebruik maakt van een dienst of een actie van een Opdrachtgever, partner of adverteerder van StartHubs. Als men gebruik maakt van een dienst of een actie van een opdrachtgever, partner of adverteerder van StartHubs, gelden op dat moment de privacyregels van de desbetreffende partij. StartHubs heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Er kan in dergelijke situaties een ander privacy statement van toepassing zijn. Dit privacy statement van StartHubs heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van StartHubs zijn verkregen. StartHubs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

Cookies
StartHubs maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de Deelnemer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die men heeft ingesteld voor een bepaalde dienst vast te leggen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies kunnen zijn/haar computer of de bestanden op de computer niet beschadigen. Als men geen cookies wil accepteren dan kan men dit aangeven in zijn/haar browser. Het kan gebeuren dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed werken. 

 

De Cookies                                 Het Doel
Facebook                                    Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via Facebook, en analyse van het website gebruik n.a.v. advertenties van Facebook                  

Twitter                                        Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via Twitter.

LinkedIn                                      Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via LinkedIn.

Google Analytics                        Google Analytics gebruiken we om de website te analyseren en te verbeteren
Google tag manager                  Googletagmanager gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe de site gebruikt wordt. Dit gebruiken we ter verbetering van onze websiteBescherming van persoonlijke informatie
Starthubs neemt passende maatregelen om de (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden in een lokale beveiligde database versleuteld opgeslagen. 

Kennisneming, wijziging en verwijdering van gegevens van Deelnemers
Starthubs bewaart de persoonsgegevens van Deelnemers niet langer dan noodzakelijk is voor het betreffende doel, zoals omschreven onder ‘Gebruik van gegevens’.

Men kan de eigen (persoons)gegevens altijd bekijken wanneer men zelf wil en indien nodig wijzigen of verwijderen in zijn/haar Account. Als men wil weten welke gegevens Starthubs over hem/haar heeft vastgelegd of als men gegevens wil wijzigen die men niet via zijn/haar Account kan veranderen, dan kan men Starthubs bereiken door een e-mail te sturen aan info(a)StartHubs.co. 

Starthubs behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Mis nooit een challenge!